Poézia

Anglicky

Between

I've got something important to tell you
But I'm so much afraid
That my hope will fade away with you
And I'll fall with last breath

Time is running
I prepare myself and repeat my sentences
But they're losing
And reason is so simple: Your presenceHope where is me and you together
Hope which was but is not forever
'cause I was probably blind
Worth of your love I can't find

Now I stand by you with head
And mouth full of one word
And you stand by me as a friend
With mouth that i can't afford

I could tell you what i want
But not to your eyes
Meaningless is growing up!
When my strenght arise?I see you when I need
But i'm still not fulfilled
I want gain you all
With your mind and your soul
Am I totally fallen in love?
Maybe it's selfseeking, maybe both

You walk between all of this so close
But you don't see your worth in my voice
Your secret signs shines on myself
That you don't love me
But for reasons best known to yourself
You really like me!

Sometimes I think without dark
You want more
But if I haven't this feelings apart
I'm feeling sore

So is it truth? You want me? Too?
Or my hope only again blindin' me? Fool!When i tell it to you
What if something 'll go wrong
I'm thinkin of it all
I don't want repeat bad verse in this song

But I can't live in hope
I don't want live in vain
Is it like a lock
And I'm locked in a pain

And when i have a key
Though don't care part of me

I have to try
Later could be late
And maybe i'll be too far
To say what i've in my head
Slovensky (preložené)

Na Rozmedzí

Musím ti niečo dôležité povedať
Ale veľmi sa bojím
Že moja nádej sa vytratí s tebou
A ja padnem s posledným výdychom

Čas beží
Pripravujem sa a opakujem si moje vety
Ale oni sa strácajú
A dôvod prečo, je tak jednoduchý: Tvoja prítomnosťNádej, kde sme ja a ty spolu
Nádej, ktorá bola ale nie navždy
Pretože som bol pravdepodobne slepý
Cenu tvojej lásky som nevedel nájsť

Teraz stojím pri tebe s hlavou
A ústami plnými jedného slova
A ty stojíš pri mne ako priateľ
S ústami, ktoré si nemôžem dovoliť

Môžem ti povedať čo chcem
Ale nie do očí
Bezvýznamnosť narastá
Kedy moja sila vzrastie?Vidím ťa keď potrebujem
Ale stále nie som spokojný
Chcem ťa získať celú
S tvojou myslou a dušou
Zblaznil som sa totálne do teba?
Možno je to len sebectvo, možno oboje

Kráčaš medzi týmto všetkým tak blízko
Ale nevidíš svoju cenu v mojom hlase
Tvoje tajné znamenia žiaria na mňa
Že ma nemiluješ
Avšak kvôli dôvodom najlepšie známim tebe
Máš ma ozaj rada!

Niekedy rozmýšlam bez temna
Že chceš viac
Ale ak nemám tieto pocity od seba
Cítim bolesť

Tak je to pravda? Chceš ma? Tiež?
Alebo ma moja nádej zas zaslepuje? Hlupák!Ak ti to poviem
Čo ak sa niečo pokazí
Rozmýšlam o tom všetkom
Nechcem opakovať zlý verš v tejto básni

Ale nemôžem žiť v nádeji
Nechcem žiť nadarmo
Je to ako zámok
A ja som zavretý v bolesti

A i keď mám kľúč
Časť mňa sa o to nestará

Musím to skúsiť
Potom môže byť neskoro
A možno budem priďaleko
Aby som ti povedal, čo mám v hlave

(venované jedinej)

Saiffer
22. 08. 2004